Απτάλικο ΑΜΚΕ

Το Aptaliko.GR ξεκίνησε να υπάρχει σαν ιδέα το καλοκαίρι του 2011. 


Άρχισε να ζυμώνεται μέσα από συζητήσεις, για να αποκτήσει μια πρώτη μορφή με τη βοήθεια του Google Calendar το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς σαν διαδικτυακό ημερολόγιο καταχώρησης εβδομαδιαίων μουσικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με την παραδοσιακή μουσική του ελλαδικού χώρου και της ανατολικής Μεσογείου ευρύτερα.

Έκτοτε και για επτά χρόνια μέχρι σήμερα άλλαξε πολλές μορφές και εξελίχθηκε από ένα απλό ημερολόγιο σε ιστοσελίδα παρουσίασης των χώρων, των καλλιτεχνών, των μουσικών συνόλων, των οργανοποιών και των βιβλίων που εκπροσωπούν το συγκεκριμένο μουσικό είδος. Το ημερολόγιο δεν έπαψε ποτέ να λειτουργεί εκτός από μικρά χρονικά διαστήματα ανακατασκευής της ιστοσελίδας και πάντα θεωρείται η πρώτη γραμμή και το σημαντικότερο κομμάτι της ιδέας.

Καλλιτέχνες στο Aptaliko.GR

Καλλιτέχνες στο Aptaliko.GR

Επόμενη χρονιά-σταθμός για το Aptaliko.GR ήταν το καλοκαίρι του 2017, όταν ιδρύθηκε η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία ΑΠΤΑΛΙΚΟ με απώτερο σκοπό να προχωρήσει πολλά βήματα παραπέρα από τη συνεχή λειτουργία του ηλεκτρονικού ημερολογίου και της ιστοσελίδας. Σε όλη τη διάρκεια των προηγούμενων χρόνων όλο αυτό το εγχείρημα παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του στους ακροατές, στους καλλιτέχνες και στους ιδιοκτήτες χώρων που φιλοξενούν εκδηλώσεις. 

Ορχήστρες στο Aptaliko.GR

Ορχήστρες στο Aptaliko.GR

Κατά τη διάρκεια του έτους 2018 η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία ΑΠΤΑΛΙΚΟ, πιστή στις αρχικές ανάγκες που τη δημιούργησαν, συνέχισε τη διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων και άλλων καλλιτεχνικών παραγωγών παράλληλα με το βασικό της έργο που δε σταμάτησε να είναι η δωρεάν προβολή του διαδικτυακού ημερολογίου μουσικών εκδηλώσεων καθώς και η δωρεάν προβολή καλλιτεχνών, μουσικών σχημάτων και οργανοποιών, όπως και η συγκέντρωση πληροφοριών και τίτλων βιβλιογραφίας σχετικής με την παραδοσιακή μουσική του ελλαδικού χώρου και της ανατολικής Μεσογείου ευρύτερα. Εκτός αυτού, η πολιτική εξέλιξης της εταιρίας ευθυγραμμίζεται με την επιδίωξη ανεύρεσης οικονομικών πόρων από προσκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την επιτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με το συνδυασμό μουσικής και τεχνολογίας, και μέσω του τρόπου αυτού την καταγραφή στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Βιβλία στο Aptaliko.GR

Βιβλία στο Aptaliko.GR

Το 2019 συνέχισε τη διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων και άλλων καλλιτεχνικών παραγωγών παράλληλα με το βασικό της έργο. Στην αρχή του 2019, η ΑΠΤΑΛΙΚΟ ΑΜΚΕ αναδείχτηκε μια από τις «10 ελληνικές startup που αξίζει να δεις» από την ευρωπαϊκή ιστοσελίδα eu-startups.com.

2020 και συνεχίζουμε δυναμικά, σκοπός μας για τον νέο χρόνο είναι η συσπείρωση και οργάνωση των ομάδων της κοινότητας και με στρατηγική προς την ανάπτυξη και διάθεση των υπηρεσιών του Aptaliko.GR.

Ερευνητικό έργο Από τις αρχές του 2019 η ΑΠΤΑΛΙΚΟ ΑΜΚΕ αναπτύσσει προτάσεις με καινοτόμες ιδέες, σκοπεύοντας να συνεργαστεί με ερευνητικά ιδρύματα, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και ιδιωτικές εταιρίες με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών σχετικών με τη μουσική. Ήδη αναμένονται αποτελέσματα σε προτάσεις που συμμετείχαμε το 2019 και συνεχίζουμε την σύνταξη νέων προτάσεων σε ΕΕ προγράμματα για το 2020.