Το διαδικτυακό ραδιόφωνο Radio.Aptaliko.GR με δημοσίας χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων (creative common) online! 

 Λειτουργία διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού, διαθέσιμου μέσα από την ιστοσελίδα του φορέα .